knivlagen intressanta kommentarer från juridiken

Kniven verkar vilja ha ett eget forum, så det kommer här.

Re: knivlagen intressanta kommentarer från juridiken

Inläggav Mizzarrogh » ons 04 jun 2014, 18:37

Anser fortfarande att förbuden inte fyller någon som helst praktiskt funktion annat än att som jag tolkar saken tanken ursprungligen var att ge polisen större befogenhet att kunna beslagta föremål som bärs i uppsåt att skada människor.

Funkar det inte, ta bort skiten helt anser jag.
Det finns redan andra lagar att använda och förbättra annars.
Let's find out! SWEXIT!
Användarvisningsbild
Mizzarrogh
Står vid glasåtervinningen och tigger burkar.
 
Inlägg: 2936
Blev medlem: mån 13 sep 2010, 10:38
Ort: Somewhere over the rainbow...

Re: knivlagen intressanta kommentarer från juridiken

Inläggav solsken » mån 07 mar 2016, 21:25

Bumpar en gammal tråd om knivlagen, jag hade helt missat att HD tagit upp och gjort en lista när och hur man får bära kniv:

Då får man bära kniv på allmän plats - Högsta domstolens lista


HD räknar i domen även upp flera typfall där knivinnehav på allmän plats får anses befogat. HD skriver:

"I lagmotiven finns ett antal exempel som syftar till att klargöra hur långt knivförbudet sträcker sig. Det är en uppgift för domstolarna att, med ledning av exemplen och med beaktande av de krav som legalitetsprincipen ställer, konkretisera lagstiftningens innebörd."

Att jägare och annat friluftsfolk har med sig kniv ska godtas om knivinnehavet framstår som naturligt. När kniv ingår i scouters utrustning har de rätt att ha med sig denna på sådana sammankomster där de brukar ha scoututrustning. Självfallet ska även innehav av en kniv i samband med slöjdundervisning på en skola godtas.

Det är tillåtet för en hantverkare att i sin yrkesutövning - också på allmän plats - bära med sig en kniv som han eller hon brukar använda i arbetet. Detta gäller även om kniven inte krävs för just den aktuella arbetsuppgiften. Vidare gäller att en hantverkare som har en arbetskniv inte bryter mot knivförbudet om han eller hon stannar till för att lyssna på exempelvis en gatumusiker eller ett politiskt torgmöte. En arbetskniv får dock inte medföras vid en tillställning eller en sammankomst, om innehavet inte är ett led i yrkesutövningen.

Om någon som har köpt en förskärare som present tar med den inslagen i ett paket till en bio på vägen hem, rör det sig om ett befogat innehav.

Ett innehav som inte är befogat är det som förekom i "Bollträet" NJA 2011 s. 556. Syftet med innehavet av ett bollträ (som omfattades av knivförbudslagen) var att den tilltalade skulle kunna försvara sig och känna sig trygg.

En picknick som äger rum på allmän plats kan motivera att deltagarna har med sig både matknivar och förskärare, men däremot inte större s.k. överlevnadsknivar eller stiletter eller andra föremål som typiskt sett har egenskaper som gör dem mer ägnade att användas som vapen än vad som krävs med hänsyn till ändamålet.

I de flesta fall ska innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, godtas. Bara om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen omfattas innehav av sådana knivar av förbudet. Också en mindre slidkniv, t. ex. en morakniv, kan godtas i många sammanhang, såsom vid en utflykt som innefattar grillning. Detta gäller dock i regel inte vid exempelvis nöjestillställningar eller idrottsevenemang och inte heller i andra sammanhang, där många människor träffas eller uppehåller sig.

För färd med allmänna kommunikationsmedel gäller, att om resan är ett naturligt sätt att ta sig till eller från ett sammanhang som innefattar att det är befogat att använda kniv av ett visst slag, så får kniven också medföras under resan. Men knivens särskilda karaktär eller omständigheterna i övrigt kan medföra, att det måste krävas att transporten företas på annat sätt än med allmänna kommunikationsmedel.

Ett innehav av kniv i fordon på allmän plats är många gånger befogat. Innehavaren kan exempelvis vara på väg ut på en fisketur eller för att jaga eller behöva kniven i något annat sammanhang som är legitimt. Här finns det alltså ett större utrymme för att bedöma ett knivinnehav som befogat.


http://www.dagensjuridik.se/2016/02/hd- ... -far-baras
solsken
Salt på lager? Bara lite. Ha, ha!
 
Inlägg: 483
Blev medlem: tis 12 aug 2014, 20:48
Ort: Stockholm

Re: knivlagen intressanta kommentarer från juridiken

Inläggav Osiris » sön 10 apr 2016, 00:24

Xamuce skrev:
Ulv i fårakläder skrev:Med i matchen nu, kan hålla med... men samtidigt. Vad är alternativet om man vill kunna omhänderta busar som har kofot, sten, kniv eller annat med sig för att använda som tillhygge. Det går ju inte att förbjuda föremålen eller licensbelägga dem då de är så vanliga och viktiga. Någon form av bedömning måste ju då vara lättaste sättet att åtgärda detta.

Men man kunde ju kanske gjort så att man lade till en annan lag som hette "förberedelse för misshandel" eller liknande, dock skulle det bli samma sak. Fortfarande en rimlighetsbedömning om varför man har föremålet med sig, som det är nu känns i mina "öron" något mer ärligt :)


Förberedelse till misshandel är redan straffbart och ett av argumenten mot införandet av knivlagen var att just innehav av kniv under vissa förutsättningar skulle kunna utgöra förberedelse till misshandel.

Knivlagen hanterar inte innehav av kofot, men det finns och har länge funnits annan lagstiftning som varit tillämplig för såväl knivar som andra föremål:

Polislagen:

19 § En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig

1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, eller
2. för att hans identitet skall kunna fastställas.

En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter

1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller
2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom, om det finns särskild anledning anta att den som avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Lag (2003:858).

Brottsbalken:

3 § Förverkande får även i annat fall än som avses i 2 § beslutas i fråga om föremål

1. som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning,
2. som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa och som har påträffats under omständigheter som gav anledning att befara att de skulle komma till sådan användning, eller
3. som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom och som har påträffats under omständigheter som gav uppenbar anledning att befara att de skulle komma till sådan användning. Lag (1989:136).

Det var med stöd av detta man tog knivar förr, innan knivlagen... Skillnaden är nu att man straffas med böter (ja, upp till ett års fängelse om brottet är grovt) för detta innehav om det faller under knivlagen.


Nu är jag lite "over the top" och anser inte kniv och vapen är samma sak, vilket har högst betydelse då vi ser till "uppsåtet" med varför folk kan tänkas ha en och varför.
Lagen bygger sitt språk via antaganden och relationer (ovanligt va!?) och bör även läsas bakvänt för genomläsning, samt se till vem/ vad lagen berör.

I mitt tycke står det glasklart att på både Polisens hemsida (Länken nedan) och i lagarna att uppsåtet bestämmer "verktygets" användningsområde, dit vapen tillhör som form.

Om jag läser det sätt och allas likhet inför "lagen" (väldans betydande ord och det finns en uppsjö olika lagar, så vilken?)

Polisen skall alltså vara försiktig egentligen, för kan dom inte visa (trovärdigt) uppsåt, kan dom åka dit för stöld... Fast nu är inte verkligheten så svart å vit, utan dagens myndighetsutövning på steroider och ansvars-lös-hetstagande mer verkar likna allt annat än en demokrati och frihet... (Monetär diktatur? Kakistrokrati? Finns fler lämpliga ord)

Polisens egna hemsida;
https://polisen.se/Lagar-och-regler/Vap ... -med-mera/

Som jag läser lagen, får du bära verktyget vart du vill... Men i lagens utförlighet som upptar uppsåt för skada, får du det inte... Då är det en kniv och ett vapen, inte ett verktyg för eget bruk!

Slutsats: Sunt förnuft, fast i lagspråk halft obegripligt. :lol:

Dock bör påvisas att Polisen mfl tjänstemän inte är några experter gällande vad lagar säger eller dess terminologi... Min erfarenhet är snarare tvärt om, tyvärr, verkligheten är mer skrämmande än så.
Har självt inte haft en direkt "relation" (Hamnat på fel sida) med Poliser, utan varit med bredvid och andra myndigheter. kompetensen gällande lagar är sekundärt och skrämmande, även inom juridiska yrkesgruppen.
Hellre med en prepper i skogen, än hundra advokater i storstan vid en systemhärdsmälta.
Osiris
Skärmskyddsmäklare
 
Inlägg: 306
Blev medlem: lör 30 maj 2015, 00:46

Re: knivlagen intressanta kommentarer från juridiken

Inläggav sprithitler » sön 10 apr 2016, 05:44

I den ursprungliga knivlagen så stod det att knivlagen skulle tillämpas generöst gentemot medborgaren, detta är något man tappat, inte minst genom att polisen pressat praxis i repressiv riktning och genom att man tydligen utan att det tagits upp av media utökat lagen till att omfatta även innehav i bil.
Knivlagen är idag onödigt repressiv och behöver korrigeras. Mitt förslag är att den kompletteras med texten
"Denna lag gäller klockan tjugoett till 04 inom tvåhundra meter från plats med utskänkningstillstånd, samt alltid för den som de senaste fem åren avtjänat straff för vålds, egendoms, narkotika eller sexualbrott och för den som har mer än 0,05% alkohol i blodet eller begår narkotikabrott."

På så sätt behåller man lagens brotts och skadepreventiva verkan i sin helhet samtidigt som man reducerar dess repressivitet till en tolerabel nivå.

Människan utvecklades med knivliknande redskap i handen. Man kan med fog säga att kniven och elden gjorde oss till människor, att då ta ifrån en hederlig person kniven är att göra honom till någonting mindre än en människa.
Så länge jag inte är berusad eller flyger så utövar jag normalt bruk av fickkniv och multitool, med sund knivlagen skulle jag även bära en slidkniv av God kvalitet.

Vad gäller scenariot med trafikskadat vilt så gäller i normalfallet att man påpekar att
"lagen håller mig avväpnad, så ni måste med största skyndsamhet skicka ut en polisman som kan avliva det trafikskadade djuret".
Få polis och larmtjänst att tröttna på att Svensson är avväpnad.
Hoping for the best but expecting the worst.

Den förberedde överlever.
sprithitler
Chefen
 
Inlägg: 2477
Blev medlem: lör 20 jan 2007, 04:09
Ort: Sveriges Lärosäte

Re: knivlagen intressanta kommentarer från juridiken

Inläggav Linnr » sön 10 apr 2016, 08:31

Vad gäller scenariot med trafikskadat vilt så gäller i normalfallet att man påpekar att
"lagen håller mig avväpnad, så ni måste med största skyndsamhet skicka ut en polisman som kan avliva det trafikskadade djuret".
Få polis och larmtjänst att tröttna på att Svensson är avväpnad.[/quote]

Vad säger jaktlagen om att avliva trafikskadat vilt med kniv?
Någon som har koll på vad som gäller idag?
Linnr
Jaharru, du köper 6 burkar vita bönor?. Höhöhö
 
Inlägg: 128
Blev medlem: fre 18 mar 2016, 10:24
Ort: Götaland

Re: knivlagen intressanta kommentarer från juridiken

Inläggav grym » sön 10 apr 2016, 08:43

du bör annvända vad du kan för att avliva skadat vilt, ex får man annvända sportskyttevapen eller vad som (taktiska kärnavapen är inte att rekomendera :mrgreen: ;) )

det är inte jakt , det är eftersök och man kan och bör annvända vad man har för att förkorta lidandet för djuret

men jag ser verkligen poängen i sprithitlers hälsning till polisen och statsmakten :up:
grym
 

Re: knivlagen intressanta kommentarer från juridiken

Inläggav Carnivora » sön 10 apr 2016, 12:54

Som med mycket lagstiftning har knivlagen, precis som sprithitler säger, blivit onödigt repressiv efter år av "praxis" av asfaltbarn* i rättsväsendet. Detta sluttande plan återfinns i mången lag, och syftar givetvis till att koka grodan sakta tills "Plan 1984" är uppnådd.


*asfaltsbarn är inte bara storstadsbor, utan sådana som under uppväxt och leverne inte haft friluftsliv, fiske eller jakt som sysselsättning och därmed, i detta fallet, har en bild av kniven som ett vapen avsett för våld i stadsmiljö.
Tröskeleffekten syftar till att skapa en så hög tröskel att en angripare ska anse att det vore för dyrbart att påbörja ett angrepp.
Användarvisningsbild
Carnivora
Sometimes I just hate it when I'm right.
 
Inlägg: 659
Blev medlem: tor 05 jun 2014, 23:51

Re: knivlagen intressanta kommentarer från juridiken

Inläggav Osiris » sön 10 apr 2016, 20:28

Carnivora skrev:Som med mycket lagstiftning har knivlagen, precis som sprithitler säger, blivit onödigt repressiv efter år av "praxis" av asfaltbarn* i rättsväsendet. Detta sluttande plan återfinns i mången lag, och syftar givetvis till att koka grodan sakta tills "Plan 1984" är uppnådd.


*asfaltsbarn är inte bara storstadsbor, utan sådana som under uppväxt och leverne inte haft friluftsliv, fiske eller jakt som sysselsättning och därmed, i detta fallet, har en bild av kniven som ett vapen avsett för våld i stadsmiljö.:lol:

Att ha allt sånt i bagaget är klokt, samt att "flyga under radarn" är klokt


Jo, så sant som du skriver, men det är mycket värre än så i dagsläget.

Ber om ursäkt för vad som kan ses jag svävar ut, men häng med...

Ska försöka förklara hur jag ser på vad som pågår med den kollapsande Monopol-pengarna idag som endast värderas på "skuld", vilket för med sig topicen och det agerandet myndigheter idag både lärs och utbildas att endast se, majoriteten har knappast ens läst regeringsformen (Grundlag) eller mänskliga rättigheterna. Om du lyckas se följande två entiteter av och med dig, kan du lätt se genom dagens myndigheter, länder och det fiaskot som privata storbanker idag har systemfört och vilket replikerar ner sig till Dig på Ica med moran vid bältet...

Du har en "Person" och rätt till att överallt igenkännas som en sån inför en lag (!) (FNs (UN) deklaration Art 6). Länk -> http://www.un.org/en/universal-declarat ... an-rights/
"Art 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law."

Märkliga ord?

Denna "person" (lag 1974:174) omskrivs ofta med orden "den"," man", "någon", "individ", "person"... "Kärt barn har många namn" Och om du vill ha detta bevisas föreslår jag du gör en rånda i ordböcker inkl den juridiska som är ett eget språk mot det svenska och innehar många "falska vänner". Person härstammar från lat. persona och betyder för övrigt "ansikts-mask", "Skådespelare som spelar en roll" m.fl.

Problemet här är vi idag har bolagiserade "myndigheter", där "En inte kan ha två Herrar" (Mammon eller folket). Och i en dalande Kalle Anka ekonomi, där räntemättnaden går allt mer bärsärk övergår all rim och reson har övergått till handelns fördel före all form av sanning och rättvisa... Wallenbergarna bolagiserade Sverige redan efter WW2, där alla stater var konkandes... Så vi bor alla inom ett företags handelsgränser idag... Där VDn idag heter Löfven

Exempel på Bolags-myndighet (OBS: har F-Skatt): http://www.allabolag.se/2021002742/SVERIGES_DOMSTOLAR

Verkliga livet: Riket och Människan med medlemskapet "person" i nedanstående bolagsformer; Människan i lagrummet kan endast ses i orden "Var och En" som tex Regeringsformen nyttjar flitigt och det är först i lagrum som PL (Solislagen) mfl. där "Personen" gör sig flitigt och nära endast upptagen.

Ekonomiska spelet och företagandet: Sverige (Eller som den heter på Wallstreet -> Länk http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar ... efilings=0

Bankerna har med andra ord både korrumperat Lagen, Riket, Dig och Pengarsystemet där allt i slutändan tillfaller dessa i ägande och "Titelhållare". Alla har blivit lurade, från polisen till den som åker på pumpen i alla dessa nya "lagar" och "bolagspolicyn", där tom politikerna enbart är spratteldockor... Kontroll, kontroll och kontroll, till slut övergår det oftast över till våld för kuva massan då "opiumen" tar slut.

I detta har terminologin förändrats undet årens lopp där tex människan utelämnats i laga ordböcker och helt nu och enbart agerar på jur. personen (lag 1974:174)... I propotionen för lagen 1974:174 som heter 1974:56 står det att dessa saker vi idag helt är inför "lagen" (Handelslag?) är enbart en egenskap... Du som människa föll helt utanför och kan inte längre "ses" av en bolagiserad-domstol, enbart företag vs företag så att säga.

Du gör tex bokslut på din person, då du deklarerar...

Intressanta tider... :smack:

Ledsen för min rant, har helt enkelt hållt på alldeles för länge med deras rökridåer som bara är människor emellan och den omognad att förhålla sig med varandra... (:)

Så för en polis, där du står med en mora i bältet på Ica och ska ha korven å brödet för grillningen att mysa med vännerna... Är du ett ypperligt tillfälle för "sälja" sina varor och tjänster till...

Som jag tidigare skrev så stiftas många lagar på antaganden, där tex ALLA dessa FRA- och andra tramslagar på personan och de är handelspolicyn de upptar, vilket är ett grymt smart sätt gå runt dom mänskliga rättigheterna som inget land, myndighet får bryta emot (Art 30 i UN-länken ovan). De giriga var bara tvungna lura Oss att tro på det och anamma spelet som verkligt...

( FRA by the way som bolag med F-Skattsedel: http://www.allabolag.se/2021000365/FORS ... DIOANSTALT )

"Det blir inget slut på vinster i välfärden" hette det när Sossarna kom till makten... Vilket är hugget som stucket för vilken som än får mandat eller VD-posten, där alla gjorts "trälar" under mammonets tjänst.

Hoppas ni tog er tid att läsa och försöka förstå vad jag gaggar om här, för gör du det, spelar det inte någon roll hur många lagar som än kakkar ut och omfång... :-g


/ End rant å sorry för lite OT, men det är precis det vi talar om här i det lilla och det som visar sig i detta exempel som tråden upptar... Medborgarna har blivit "kassakor" för bolagiserade-myndigheter och privata aktörer idag och where money talks, BS walks!

There is something rotten everywhere these days, not only in Denmark!

Saxat ur lagen.nu
https://lagen.nu/begrepp/Myndighetsut%C3%B6vning

Det är endast "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande" som räknas som myndighetsutövning. Annat som myndigheten ägnar sig åt räknas inte in i myndighetsutövningen, exempelvis avtal eller affärsmässig verksamhet.“Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of state and corporate power”
― Benito Mussolini
Hellre med en prepper i skogen, än hundra advokater i storstan vid en systemhärdsmälta.
Osiris
Skärmskyddsmäklare
 
Inlägg: 306
Blev medlem: lör 30 maj 2015, 00:46Föregående

Återvänd till Kniven

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster