Swedish Survivalist

Är du förberedd?

Ny tråd Svara på tråd  [ 99 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Ordlista
InläggPostat: fre 11 jul 2008, 11:26 
80-20 Regeln

Tanken att man avseende utrustning kan få åttio procent av prestandan hos top of the line prylarna för tjugo procent av priset. En central idé hos många budgetsurvivalister. 80-20 regeln, eller Paretos princip, har många andra tillämpningar som kan vara relevanta för en survivalist.

BBB - Beans, Bullets, Bandages

Uttryck för de basala förråd man behöver preppa med, och som man trycker in pengar i om
man har några spänn över. Kan aldrig bli för mycket.

BOB - Bug Out Bag

En förberedd väska eller ryggsäck som innehåller sådant man behöver för att ta sig till en BOL. Kanske för att underlätta några dagars överlevnad. Kallas även 72-timmars kit.

BOG - Bug Out Gear

Dina bug-out-prylar är all utrustning du har förberett i förväg som ska hjälpa dig att ta dig från vart du är till vart du ska (tex. tillflykten eller till undsättning för dina nära&kära)
Detta är extremt personligt och ändras helt från person till person beroende av vad han/hon kommer att behöva använda sig av under sina försök att hålla sig och eventuellt andra vid liv. Dett kan inkludera mat och vatten för 3 dagar eller mer samt mycket andra redskap. Detta är i princip allt du packar i din BOB eller/och ECB/EDC och sånt du redan bär på dig i fickor el dyl.

BOL - Bug Out Location

Tillflykt. En mer eller mindre förberedd plats där man tror att man har en större chans att klara sig när TSHTF.

BOP - Bug Out Plans

Den mest viktiga delen av din bugout är strategin att du ska kunna överleva, under en katastrof eller en överlevnadssituation kan det vara skönt att ha en bra plan att vägleda sig efter så man kan agera snabbare och effektivare. Det kan också vara lämpligt att försöka ta reda myndigheters katastrofplaner. Exempelvis för att kunna undvika uppsamlingsläger eller för att lättare kunna ta sig dit, beroende på egna förutsättningar.

BOR - Bug Out Route

Vägen du ska ta till din BOL vid en eventuell evakuering från ditt hem. Gärna rekogniserad och vandrad till fots för att lokalisera bra rastplatser och vattenkällor. Gärna flera alternativa vägar. Kanske inritade på en karta i din EDC. Det kan vara dåligt OPSEC att ha BOL markerad på kartan.

BOT - Bug Out Trailer

En släpkärra förberedd för Bug Out. För att underlätta en Bug Out med fordon. Gör det möjligt att ta med en större del av förråd man har. Kan vara allt från ett enkelt släp till en komplett husvagn.

BOV - Bug Out Vehicle

Ett fordon som är särskilt lämpat för flykt i samband med problem. Extra framkomligt, robust eller välutrustat. Men som kanske inte är lämpligt att använda till vardags. Kanske för att det är onödigt dyrt i drift eller för att det inte är helt lagligt i något avseende.

Bug In

En överlevnadsstrategi som går ut på att man planerar att "stänga in sig" och under en period och i första hand överleva genom förråd. Typiskt kan det handla om att kunna hålla en låg profil och undvika trängsel eller smitta, för att senare göra en mer förberedd Bug Out, eller att man redan lever på sin BOL.

Bug Out

En överlevnadsstrategi som går ut på att man ger sig av och förflyttar sig till en plats där det kan finnas bättre resurser och mindre risker. Typiskt kan det handla om att fly från ett katastrofområde eller en storstad där exempelvis smittorisk är stor eller man inte tror att man kan överleva i längden. Målet kan vara en BOL där man sedan gör en Bug In.

ECB - Everyday Carry Bag

En väska med saker som man bär med sig varje dag. En slags "BOB light". Kan vara en väska eller mindre ryggsäck.

EDC - EveryDay Carry

Sådant man bär med sig i fickorna, nyckelring och plånboken. Fällknivar, små ficklampor, FAK, multi tools och annat sånt.

ELE - Extinction Level Event

Katastrof av typen som utrotade dinosaurierna. Kan vara Meteorit, vulkanutbrott (många) eller liknande...

http://en.wikipedia.org/wiki/Extinction_event

EWS - Early Warning System

System för tidigt larm vid "besök". Kan vara högteknologiska sensorer med larm eller husdjur typ hund/ankor med mera.

FAK - First-Aid Kit

Förstaförbandsutrustning.

FUBAR - Fucked Up Beyond All Recognition

Ett passande uttryck att ta till när en plan eller verksamhet avviker kraftigt från det förväntade. Ett tillfälle då det blir dags att börja improvisera så gott det går. Eller rädda det som går att rädda.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fubar

GHB - Get Home Bag

En mindre variant av BOB med främsta syftet att man lättare skall kunna ta sig hem från jobbet, om något skulle hända.

GOOD Bag - Get Out Of Dodge Bag

Ungefär samma sak som en BOB eller en GHB. Efter Dodge City i "Vilda Västern" som snabbt hettade till under den uppgörelsen som gjorde att folk flydde åt alla håll. Uppgörelsen vid OK corall med Wyatt Earp och Doc Holliday.

IFAK - Improved First-Aid Kit, Individual First-Aid Kit

En förstärkt eller förbättrad förstaförbandsutrustning. Förstärkningen är typiskt inom ett område där man förutsäger att man kan ha extra behov, eller för lite mer än första förband. Ursprungligen från olika militära grenar i USA.

INCH - I'm Never Coming Home

En stor väska som skall innehålla utrustning för att överleva en längre period utanför samhällets resurser. Verktyg för att bygga ett provisoriskt hem och kunna hantera jakt och fiske för mat. En kraftigt förstärkt BOB.

Influensa X

Benämningen på den framtida Influensaversion som blir nästa stora hot mot mänskligheten.
Den moderna motsvarigheten av den kommande digerdöden.

HAF - Husband Acceptance Factor

Se även PAF/SAF/WAF. Man kan på olika sätt vinkla, motivera eller ytligt modifiera prepp så att de blir mer acceptabla för sin make, även om man kanske inte är helt överens om nyttan. HAF är ett mått på hur bra man lyckas. Begreppet är ofta humoristiskt eller ironiskt använt.

KISS - Keep It Simple, Stupid!

Ett uttryck för att man bör undvika att krångla till saker i onödan. I en krissituation är det troligare att enkla planer faktiskt går att genomföra. En mer komplex plan kan vara bättre på pappret, men i praktiken mycket svår att genomföra på grund av stress och fientlig inverkan.

MRE - Meal, Ready-to-Eat

Fältproviant som används av många militära förband. Ursprungligen från USA. Bra hållbarhet och i stort sett klart att äta direkt ur förpackningen. Tillsätt eventuellt kallt och/eller varmt vatten. Säljs även på öppna marknaden och är populärt som nödproviant.

http://en.wikipedia.org/wiki/Meal,_Ready-to-Eat

MSM - Main Stream Media

Gammelmedia

One is None, Two is One - En är ingen, två är en...

Sätt att rutinmässigt resonera kring redundans för att undvika att förlust eller skada på en sak innebär total förlust av förmåga. Exempelvis bör man inte bara ha en enda fin överlevnadskniv utan man kan även ha en fällkniv, morakniv och/eller yxa som komplement eller reserv ifall man förlorar den fina kniven. Resonemanget kan överföras till sådant som fordon, kläder, radio, skor, vatten, förbandsutrustning och mycket annat.

OPSEC - Operational Security

Säkerhetsarrangemang. Operativ säkerhet. OPSÄK. Typiskt innebär det att man håller en låg profil och undviker att information om egna förberedelser sprids för mycket till personer som, utan förvarning eller motprestation, kan komma att vilja utnyttja det i händelse av en krissituation. Mycket av survivalism kan enkelt maskeras som intresse för friluftsliv, jakt, teknik, odling, energibesparingar, byggnadsmetoder med mera.

PACE - Primary, Alternative, Contingency, Emergency

Sätt att resonera kring förberedelser och reservplaner/utrustning. Förstahandsval, alternativ, snabba lägen (?) och i nödfall.

PAF - Partner Acceptance Factor

Se även HAF/SAF/WAF. Man kan på olika sätt vinkla, motivera eller ytligt modifiera prepp så att de blir mer acceptabla för sin partner, även om man kanske inte är helt överens om nyttan. PAF är ett mått på hur bra man lyckas. Begreppet är ofta humoristiskt eller ironiskt använt.

PAW - Post Apocalyptic World

Världen sådan den är efter TEOTWAWKI.

PMR -Privat Mobil Radio

Typiskt en licensfri "walkie talkie" med begränsad uteffekt och räckvidd på högst några km.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Privat_mobil_radio

PO - Peak Oil

Tidpunkten då oljeproduktion globalt når/nådde maximum. Efter den tidpunkten kommer tillgången på olja att stadigt minska, samtidigt som priserna stadigt stiger. PO innebär inte att oljan tar slut, bara att den blir allt svårare och dyrare att utvinna, och färre har råd att betala för den.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Oljeproduktionstoppen

POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor eller katastrofer

Stödgrupp som lämnar stöd vid olyckor eller katastrofer. Typiskt i kommunalt regi. Syftet är att försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse. Arbetar normalt inte direkt på olycksplatser. Företrädare för socialtjänst, räddningstjänst, primärvård, skola, kyrkan, kultur och fritid samt kommunledningskontor kan ingå.

SAF - Spouse Acceptance Factor.

Spouse=make/maka. Se även HAF/PAF/WAF. Man kan på olika sätt vinkla, motivera eller ytligt modifiera prepp så att de blir mer acceptabla för make/maka, även om man kanske inte är helt överens om nyttan. SAF är ett mått på hur bra man lyckas. Begreppet är ofta humoristiskt eller ironiskt använt.

SAK - Swiss Army Knife

Schweizisk armékniv. Fällkniv med diverse tillbehör. Wenger eller Viktorinox. Mycket vanlig del av EDC. Ett multitool kan vara ett alternativ.

SD - System Dependent

En person som förlitar sig på och är beroende av samhället för att överleva. Har inte något att äta om affären håller stängt och ingen ljus eller värme om elen försvinner.

SERE - Survival, Evasion, Resitance, Extraction

Överlevnad, undvika kontakt, motstånd, undsättning. Militärt använd förkortning för det som förut bara hette "Överlevnad"

Resistance inom SERE handlar bland annat om att etablera en positiv kontakt med de man blivit fångad av för att de skall få svårare att skada och döda dig.

SEV - Survival and Evasion Vest

En väst som fungerar som en enklare, lättare BOB. Eller, om du så vill, ett mellansteg mellan överlevnadsask och ryggsäcks-BOB. Ursprunget är Amerikanska flygvapnets nödutrustning för piloter, används dock över hela världen nu. Sverige har på senare år varit en ledande nation i dessa sammanhang.

SGT

Skjut-Gräv-Tig. Extremt sätt att hantera plundrare vid WROL. Kanske typiskt på landsbygd. Begreppet var ursprungligen använt av illegala rovdjursjägare.

Sheepdog

Ofta förekommande begrepp inom försvars/law enforcement/concealed carry-segmentet i Nordamerika. Vanligt folk som kan stå för aggressiv mothandling när sheeple hotas. Personer som har beredskap och förmåga att skydda sig själv och andra. Finns troligen(?) inget motsvarande svenskt begrepp.

Sheeple - En hybrid av sheep och people

Den stora omedvetna och oförberedda allmänhet som mest konsumerar MSM och är SD. Fårket. Den grupp som troligen kommer att få det svårast i händelse av TEOTWAWKI. På liknande sätt kan man prata om "vargar" som kommer att utnyttja sheeple för sin överlevnad.

SHTF - Shit Hits The Fan.

En otrevlig händelse som innebär att man får aktivera någon av de planer man gjort inför sådana händelser. Typiskt att man snabbt flyttar på sig för att undvika negativa konsekvenser. Eller utnyttjar förrådsställda resurser. En serie av SHTF kan kanske leda till TEOTWAWKI.

SNAFU - Situation Normal All Fucked Up.

Gammal militärslang. Eftersom allt skiter sig inom det militära (allt från taktik, strategi och planering till fel storlek på persedlarna vid bytet eller slut på kaffet på morgonen) så är det mer eller mindre normalt att allt är "all fucked up". 'Vänj dig' ungefär.

SPVSVKDI - Slutet På Världen Som Vi Känner Den Idag

Den Svenska motsvarigheten till TEOTWAWKI. Verkar inte användas annat än på denna site.

TANSTAAFL - There Aint No Such Thing As A Free Lunch

Inget är gratis. På ett sätt eller annat, för eller senare så måste vi alla betala. Om inte med pengar så med svett. Inga gratisluncher. Det finns inga sätt att enkelt undvika problem, de går bara att undvika genom hårt arbete eller att man offrar något. Även tillämpbar som omskrivning av termodynamikens andra lag.

http://en.wikipedia.org/wiki/There_ain% ... free_lunch

TBTF - Too Big To Fail

Vissa organisationer och företeelser är så stora att de helt enkelt inte tillåts att kollapsa. Konsekvenserna skulle bli för stora. Euron. Dollarn. IMF. IBM. Romar-riket.

T - TEOTWAWKI

Se nedan.

TEOTWAWKI - The End Of The World As We Know It

Det stora sammanbrottet då samhället inte längre har resurser för att bistå medborgare med hjälp. Och där infrastruktur bryter samman. Kanske som en följd av en kombination av flera kriser: en pan-epedimi, ekonomisk kris, klimatförändring, massemigration, dyrt fossilt bränsle, större utsläpp, terrorangrepp, krig eller avspärrning.

TSHTF - The Shit Hits The Fan.

Se SHTF.

UPS - Uninterruptible Power Supply eller Uninterruptible Power Source

Avbrottsfri kraftförsörjning. Reservströmförsörjning vid strömavbrott från ordinarie elnät. Ofta i form av 12V-batterier eller motsvarande, som automatiskt kopplas in via en växelriktare för att tillfälligt kunna driva viktiga datorer eller annan utrustning eller hela det ordinarie nätet i huset i större eller mindre omfattning.

WAF - Wife Acceptance Factor.

Humoristiskt/sexistiskt uttryck som går ut på att man på olika sätt kan vinkla, motivera eller ytligt modifiera prepp så att de blir mer acceptabla för make/maka, även om man kanske inte är helt överens om nyttan. WAF är ett mått på hur bra man lyckas. Begreppet är ofta humoristiskt eller ironiskt använt. Spouse Acceptance Factor (SAF), Husband Acceptance Factor (HAF) och Partner Acceptance Factor (PAF) förekommer också, men mer sällan.

VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

Inte specifikt survligt men relevant. Signalen provtutas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

http://www.sosalarm.se/112/Viktigt-Medd ... lmanheten/

WROL - Without Rule Of Law

När lag och ordning brutit samman, anarki råder, tillfälligt eller för överskådlig framtid. Då hotet för framtida lagföring inte längre är verksamt för att hindra plundring, stöld eller andra övergrepp.

WUASTC - Wake Up And Smell The Coffee.

Sluta vela och ta tag i situationen.


Senast redigerad av EssBe fre 13 mar 2020, 18:46, redigerad totalt 35 gånger.
Lade till One is None...


Top
  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre 11 jul 2008, 11:39 
Det finns en hel massa förkortningar som används flitigt här och på andra ställen som har med överlevnad att göra. Jag får erkänna att jag inte alltid fattar vad de står för. Googlar man så kan man oftast hitta en förklaring. Men jag tänkte att vi här kunde samla en hoper ord och uttryck som förekommer på detta forum. Tillsammans med en liten förklaring. Korrigera gärna mina förklaringar, jag är inte helt säker på att jag har fattat allt rätt.

Och bidra med fler forkortningar. Jag redigerar det första inlägget efter hand och lägger in dem i bokstavsordning.

Det är fritt fram att kopiera ordlistan helt eller delvis, och modifiera den eller göra vad som helst med den. Det vore trevligt om du länkar tillbaka hit, och berättar här vad du gjort med den, men det är inget krav.


Top
  
 
 Inläggsrubrik: ECB
InläggPostat: fre 11 jul 2008, 15:44 
Offline
Yuppie survivalist
Användarvisningsbild

Blev medlem: tor 17 apr 2008, 12:10
Inlägg: 933
Ort: Jämtland/Östersund "i ett tag till"
Bra idé skogsbonden

här har du en till ... :D


:!: ECB

Everyday Carry Bag. En väska med saker som man bär med sig varje dag. En slags "BOB light". Kan vara en väska eller mindre ryggsäck.


BOB:en kallas ibland även för 72timmars kit.


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre 11 jul 2008, 15:59 
Tackar! Har kompletterat.


Top
  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön 20 jul 2008, 20:07 
Offline
Luktar inte fotogenkök illa?
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån 07 jul 2008, 17:30
Inlägg: 71
Ort: J
Jag hade lite trist och såg en frånvaro av poster på forumet så jag började leta reda på några fler förkortningar. Här är några jag hittade :)


BOG - Bug Out Gear.

Dina bug-out-prylar är all utrustning du har förberett i förväg som ska hjälpa dig att ta dig från vart du är till vart du ska (tex. tillflykten eller till undsättning för dina nära&kära)
Detta är extremt personligt och ändras helt från person till person beroende av vad han/hon kommer att behöva använda sig av under sina försök att hålla sig och eventuellt andra vid liv. Dett kan inkludera mat och vatten för 3 dagar eller mer samt mycket andra redskap. Detta är i princip allt du packar i din BOB eller/och ECD och sånt du redan bär på dig i fickor el dyl.

BOP - Bug Out Plans.

Den mest viktiga delen av din bugout är strategin att du ska kunna överleva, under en katastrof eller en överlevnadssituation kan det vara skönt att ha en välplanerad plan att vägleda sig efter så man kan agera snabbare och effektivare

BOR - Bug Out Route.

Vägen du ska ta till din BOL vid en eventuell evakuering från ditt hem.

sen har vi "bugging in" och "bugging out". Din BOB är nog mer planerad vid en bug-out istället för en bug-in.
Då det kan vara svårt att fly samtidigt som alla andra panikslagna människor från städernas urbana miljöer (speciellt i större städer) så kan det vara en ide att stanna hemma ett tag och vara förberedd med diverse mat, vatten, värme för ett par dagar


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: ons 23 jul 2008, 18:40 
Uppdaterat.


Top
  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: ons 03 sep 2008, 23:01 
Offline
Min ryggsäck är nog för liten...
Användarvisningsbild

Blev medlem: lör 30 aug 2008, 11:47
Inlägg: 41
Ort: Uppland
Proper
Preparation
Prevents
Piss
Poor
Performance

British Special Air Service, SAS

_________________
Possunt nec posse videntur.

Bättre ha och inte behöva än att behöva och inte ha.
Pappa älskar och saknar dig Scilla Joline älsklingsunge.


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis 09 sep 2008, 13:07 
Offline
Jag undrar vad Soylent Green är gjort av?
Användarvisningsbild

Blev medlem: tis 09 sep 2008, 11:40
Inlägg: 607
Hmmm....
några andra bra-att-veta:


FAK - First Aid Kit

EDC - EveryDay Carry (fällknivar, små ficklampor och annat sånt)

PAW - Post Apocalyptic World


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis 09 sep 2008, 14:30 
Tackar! Första inlägget har uppdaterats.


Top
  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: lör 01 nov 2008, 14:07 
Offline
Chefen

Blev medlem: lör 20 jan 2007, 04:09
Inlägg: 2477
Ort: Sveriges Lärosäte
80/20

Tanken att man avseende utrustning kan få åttio procent av prestandan hos top of the line prylarna för tjugo procent av priset. En central idé hos många budgetsurvivalists.

_________________
Hoping for the best but expecting the worst.

Den förberedde överlever.


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: lör 01 nov 2008, 20:19 
Offline
Nybyggt utedass!

Blev medlem: tis 22 apr 2008, 23:53
Inlägg: 1587
Ort: Norra norrland
sprithitler skrev:
80/20

Tanken att man avseende utrustning kan få åttio procent av prestandan hos top of the line prylarna för tjugo procent av priset. En central idé hos många budgetsurvivalists.


Ett umärkt inlägg! Jag anser själv att det är bra för oss att vi kan improvisera fram utrustning av prylar som t.ex. köps på loppis när de vanliga affärerna har slut på sortimentet. Loppis är ett fenomen som säkert skjuteri höjden i ett krisläge, trots allt har det en bakgrund som sådan.


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön 02 nov 2008, 15:26 
Uppdaterat. Helt klart är 80-20 regeln mycket tillämpbar när det gäller åtgärder för att höja säkerheten. En annan tolkning är att 20% av de möjliga förberedelserna räcker för att täcka upp 80% av de förväntade behoven.

Det gäller bara att identifiera vilka de där 20% verkligen är. För vänder man på det hela så innebär det att 80% av de möjlig förberedelserna bara täcker upp 20% av de faktiska behoven. Så det är fullt möjligt att göra fel också.


Top
  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön 02 nov 2008, 15:43 
Offline
Chefen

Blev medlem: lör 20 jan 2007, 04:09
Inlägg: 2477
Ort: Sveriges Lärosäte
skogsbonde skrev:
Uppdaterat. Helt klart är 80-20 regeln mycket tillämpbar när det gäller åtgärder för att höja säkerheten. En annan tolkning är att 20% av de möjliga förberedelserna räcker för att täcka upp 80% av de förväntade behoven.

Det gäller bara att identifiera vilka de där 20% verkligen är. För vänder man på det hela så innebär det att 80% av de möjlig förberedelserna bara täcker upp 20% av de faktiska behoven. Så det är fullt möjligt att göra fel också.


Jag håller inte till fullo med dig om det andra stycket, har man rätt 20% så täcker man in 80% har man helt fel 20% så täcker man garanterat in under 20%, men av de övriga 60 procentenheterna räcker nog 20 procentenheter i allmänhet bra till att täcka åtminstone 60% av behoven, man kan improvisera väldigt mycket med den utrustning man har, utom med en del väldigt specialiserade prylar. Sedan är det ju frågan om vilka behov som behöver uppfyllas också.

_________________
Hoping for the best but expecting the worst.

Den förberedde överlever.


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön 02 nov 2008, 16:13 
Jo, troligen har man mer än 20% "nytta" av de felaktiga 80% prylarna. Man kan ju, precics som du säger, improvisera en del. Så det är nog inte helt korrekt att vända på 80-20 regeln så som jag gjorde.

Men när det gäller vad man lägger sina "survuvalistpengar" på så misstänker jag att det kanske stämmer lite bättre. Det är lätt att bränna 80% av pengarna på saker som man knappast har någon verklig nytta av.

Fast vissa saker är ju kul att ha, även om det kanske är lite tveksamt hur "nyttiga" de är.


Top
  
 
 Inläggsrubrik: Ny förkortning
InläggPostat: tor 13 nov 2008, 03:39 
Offline
Yuppie survivalist
Användarvisningsbild

Blev medlem: tor 17 apr 2008, 12:10
Inlägg: 933
Ort: Jämtland/Östersund "i ett tag till"


E.L.E.


Extinction Level Event

Katastrof av typen som utrotade dinosaurierna kan vara Meteorit, Vulkanutbrott (många) eller liknande...

http://en.wikipedia.org/wiki/Extinction_event


Top
 Profil  
 


Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Ny tråd Svara på tråd  [ 99 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nästa


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Mod Databas :: Återställ block
Swedish translation by Virtuality & phpBB Sweden © 2006-2008
Swedish Portal translation by Raben © 2008
phpBB SEO
Portal XL 5.0 ~ Plain 0.2
Skapa forum | Våra villkor | Integritet | ForumPortalen | Rapportera forumet